Kurumsal Kimlik

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası logosu, eski logonun revize çalışması sonucu ortaya çıkmıştır. Eski logodaki bakır sazların borularını sembolize eden CSO harfleri stilize edilerek modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Klasik müzik orkestralarının dört temel unsuru, dört daireyle simgeleştirilmiştir.

Senfonik müziği tanımlayan 4 parçalı katmanı yeni yüzünde ön plana çıkarmayı hedefleyen CSO, yeni logo tasarımında bu yaklaşımın altını çiziyor. Sanatçılarla yüzyüze yapılan toplantı ve görüşmelerde varılan ortak fikir noktasından hareketle üretilen yeni kurumsal kimlik çalışması, grafik ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner tarafından tasarlandı.

Hareket, uyum, beceri ve disiplin

Yetmişli yıllarda tasarlanmış eski logosunun çağrışımına bir saygı duruşu amacı taşıyan yeni form arayışı, somut bir enstrümanın şekilsel varlığından ziyade bütüncül bir dizini ifade etme yöntemini öne çıkardı. Yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan orkestra yapısının hareket, uyum, beceri ve disiplin kavramlarıyla ilişkilendirilerek ortaya çıkan yeni logo tasarımı, orkestranın tarihsel misyonuyla gelecek vizyonunu bağdaştırmak amacıyla güçlü bir renk paleti ve yazı tipiyle zenginleştirildi. Dünya müziğine Anadolu’dan miras bırakılmış yegane enstruman olan timpaninin gövdesini saran bakır/bronz sarısı ve keskin yardımcı renklerle tasarlanan logo, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Ankara’ya taşındığı yıllarda yaratılmış olan Futura yazı karakteriyle bütünleştirilerek çağdaşlık çizgisine atıfta bulunuyor.

 Kurumsal Kimlik Kılavuzu

                  kurumsal-kimlik-klavuzu.png             
Kurumsal Kimlik Kılavuzunu İndir


CSO Logo

cso-logo.png

                ktb-ai-formatında.png                 ktb-tr-paketi.png             cso-logo-eng-paketi.png


   T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Logo

        cso-logo.png       

                ktb-ai-formatında.png                 ktb-tr-paketi.png             cso-logo-eng-paketi.png